AKCE! Staňte se franšízantem dvou stánků Trdlokafe a získejte na druhý stánek slevu 500 000 Kč.

Politica de confidențialitate

CONSIMȚĂMÂNT LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care citiți prezentul document, motivul este faptul că ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal În legătură cu furnizarea unor astfel de date, suntem obligați să vă aducem la cunoștință cum prelucrăm aceste date, eventual, pentru unele date furnizate de dumneavoastră, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră – pe care îl acordați prin bifarea casetei că sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Suntem societatea comercială GFF Group s. r. o. având sediul în Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno NR. DE IDENTIFICARE: 07584644, înregistrată la Curtea Regională din Brno, dosarul nr. C 108959 (denumită în continuare „Administrator“) și, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare ”GDPR”) și al Legii nr. 110/2019 Culegere privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu momentul în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, vom prelucra aceste date în continuare așa cum este specificat mai jos.
 • De ce prelucrăm datele dumneavoastră?
Aceasta depinde de faptul în baza căruia ne furnizați datele dumneavoastră În cazul în care negociem cu dumneavoastră încheierea unui contract sau am încheiat deja împreună un contract, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal indispensabile pentru încheierea contractului, și anume doar în scopul încheierii și a derulării acestuia, eventual în scopul decontării obligațiilor constituite în baza contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal indispensabile pentru derularea contractului nu face obiectul consimțământului dumneavoastră, noi avem obligația în baza legii. Datele dumneavoastră cu caracter personal le utilizăm pentru a vă putea furniza oferte relevante care sunt importante pentru dumneavoastră. Astfel, în baza interesului legitim, prelucrăm mai ales datele cu caracter personal cu prelucrare automată și cookies. Din același motiv juridic, vă putem trimite, în calitatea dumneavoastră de clienți ai companiei noastre, mesaje de e-mail sau SMS. În cazul în care ne trimiteți întrebările dumneavoastră, cererea de ofertă sau când comunicați cu noi într-o altă modalitate, ne furnizați datele dumneavoastră în baza consimțământului dumneavoastră voluntar. Consimțământul acordat de dumneavoastră îl puteți retrage oricând, și anume prin trimiterea unui e-mail pe adresa investitie@twistcafe.ro sau prin trimiterea unei scrisori pe adresa sediului nostru.
 • Care date cu caracter personal prelucrăm?
În calitate de Administrator, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, eventual datele care sunt accesibile public. Este vorba mai ales de prenumele și numele dumneavoastră, adresa, datele de identificare (cum este nr. de identificare și data nașterii, dacă acest lucru este indispensabil), dar și alte date cu caracter personal furnizate de 1 dumneavoastră, cum este, de exemplu, nr. de telefon, e-mailul, adresa de livrare etc. Acestea sunt prelucrate din motivele pentru care ați furnizat aceste date, deci, mai ales în scopul soluționării întrebărilor dumneavoastră, al derulării negocierilor ducând la încheierea contractului, al derulării contractului sau pentru a fi posibilă soluționarea cererii dumneavoastră pentru contactare din partea Administratorului și, de asemenea, în scopul trimiterii comunicărilor de marketing etc. În momentul vizitării site-lui web, în legătură și cu scopul operării site-lui web și îmbunătățirii operării acestuia, putem prelucra datele privind mișcarea dumneavoastră pe acest site, și anume inclusiv adresa IP de pe care vă autentificați în site-ul web (denumite în continuare ”date cu caracter personal”). În cazul în care ne furnizați datele unor terți, este obligația dumneavoastră de a informa despre acest lucru persoana în cauză și a asigura consimțământul acesteia cu prezentele condiții privind protejarea datelor cu caracter personal.
 • Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?
Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal o efectuăm noi în calitate de Administrator, însă datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru noi și de către alte persoane, dacă sunt autorizate de noi pentru aceasta, mai ales persoanele subordonate conducerii unice a societății GFF s.r.o., având sediul în Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, nr. de identificare: 075 84 644, înregistrată la Curtea Regională din Brno, nr. dosar C 108959, în sensul prevederilor art. 79, din Legea nr. 90/2012 Culegere, Legea privind corporațiile comerciale, cu modificările și completările ulterioare. În anumite situații, s-ar putea să fie indispensabil ca noi, în cadrul derulării contractului, să predăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, și anume mai ales atunci când, în cadrul derulării, urmează să asigurăm transportul produselor prin intermediul unei companii de transport. Într-un astfel de caz, predăm datele de tipul prenumele și numele, nr. de identificare, adresa de livrare, numărul de telefon și e-mailul. Compania de transport este în drept să prelucreze aceste date doar în scopul livrării produselor.
 • Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?
Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal diferă mai ales în funcție de motivul pentru care le prelucrăm. Datele dumneavoastră cu caracter personal le prelucrăm întotdeauna pe toată durata existenței raportului contractual între noi. Datele cu caracter personal care sunt indispensabile pentru prestarea reglementară a serviciilor, indiferent dacă aceste obligații decurg din contractul încheiat între noi sau din reglementări juridice general obligatorii, trebuie să le prelucrăm indiferent de consimțământul acordat de dumneavoastră pe perioada stabilită prin reglementările juridice aplicabile sau în conformitate cu acestea (de exemplu, la actele fiscale, această perioadă este de cel puțin 10 ani). În cazul în care ne-ați furnizat consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă de 10 ani sau până la revocarea unui astfel de consimțământ. Datele obținute prin intermediul contului de utilizator sau într-o modalitate similară le prelucrăm pe perioada de utilizare a serviciilor noastre și, de asemenea, de obicei timp de 5 ani în urma 2 anulării acestora.
 • Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Depinde de motivele în baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este vorba de datele pe care le prelucrăm în baza legii, atunci aveți dreptul:
 • să cereți de la noi informația care dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt prelucrate, puteți cere și copia acestor date,
 • să cereți de la noi explicații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,
 • să cereți de la noi accesul la aceste date și să solicitați corectarea sau actualizarea acestor date,
 • la exactitatea datelor,
 • în cazul unor dubii în legătură cu respectarea obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți formula o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau puteți contacta instanța de judecată. Însă ne va face plăcere dacă veți lua mai întâi legătura cu noi ca să rezolvăm împreună situația apărută. În cazul în care ați furnizat consimțământul dumneavoastră la prelucrare, atunci, dincolo de cadrul celor menționate mai sus,
aveți dreptul:
 • să retrageți în scris oricând consimțământul în modalitatea menționată mai sus,
 • să solicitați restricționarea prelucrării unor astfel de date,
 • să cereți ca noi să ștergem aceste date cu caracter personal.
Aveți întrebări suplimentare referitoare la prelucrarea cu caracter personal? Contactați-ne pe e-mailul: investitie@twistcafe.ro.